Началото на всеки уеб дизайн

Сайтовете са като сградите. Започват от хартията. Дали на среща с някой клиент, дали вечер, когато някой уеб дизайнер получи „факс“… – винаги първото нещо, което се материализира, е скица на лист хартия. Обикновено това са просто схематично подредени правоъгълници с линийки в тях ( които би трябвало да маркират къде има текст ). Има ги в книгите за печатен дизайн, има ги в книгите за уеб дизайн, има ги в архитектурата, навсякъде. Всички дизайн лейаути ( композиции във формата ) имат общо по между си. Другото е, че не можем да се опитваме да измислим топлата вода. Има определени елементи като лого, меню, текст, заглавие, снимков материал ( или видео ), детайли, информационни карета, банер карета … ,които е…